Vrátenie tovaru

Na základe platných právnych predpisov Slovenskej republiky, má každý kupujúci nárok u predávajúceho uplatniť si svoje právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie tovaru). V zákonom stanovenej lehote 14 dní môže kupujúci vrátiť tovaru predávajúcemu. Spolu s tovarom má kupujúci povinnosť doručiť žiadosť o odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany zákazníka, po prijatí a spracovaní ktorej, budú kupujúcemu vrátené finančné prostriedky za tovar z e-shopu www.naturu.sk, ktorý je v tomto prípade predmetom odstúpenia od zmluvy. Po úspešnom spracovaní žiadosti budú kupujúcemu vrátené finančné prostriedky a to do 14 dní od dňa, kedy bolo predávajúcemu úspešne doručené predmetné oznámenie o odstúpení tovaru zo strany kupujúceho.

Na vrátenie nového nepoškodeného tovaru v zákonnej lehote do 14 dní prosím využite ktorékoľvek podacie miesto Packety/Zásielkovne.

Dôležité: Prosíme všetkých zákazníkov, aby vrátený/reklamovaný tovar odosielali výhradne spôsobom, ktorý je uvedený nižšie. Vrátené zásielky odoslané prostredníctvom Slovenskej pošty na adresu sídla firmy neakceptujeme ako korektný spôsob vrátenia/reklamácie tovaru. Zásielky s dobierkou nebudú akceptované ako korektne vrátený/reklamovaný tovar.

POSTUP PRI VRÁTENÍ TOVARU (ODSTÚPENÍ OD KÚPNEJ ZMLUVY):

1. VYPLNENIE ŽIADOSTI

Vyplňte žiadosť o Odstúpenie od  kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku, ktorú si môžete stiahnuť kliknutím na odkaz nižšie. Odporúčame stiahnuť dokument a potom ho vyplniť v bežne dostupných prehliadačoch PDF:

Odstúpenie od kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku

Je povinné vyplniť všetky body Odstúpenia od zmluvy:

 • Identifikačné údaje zákazníka – Meno a priezvisko, adresu a kontakt (uvedené na faktúre)
 • Číslo objednávky (Variabilný symbol)
 • Dátum prevzatia tovaru
 • Číslo faktúry
 • Zvoľte možnosť, či chcete vrátiť všetok tovar z faktúry, alebo iba časť (v prípade ak iba časť, prosíme do poľa vpíšte kód tovaru z faktúry)
 • Suma na vrátenie (suma tovaru, alebo tovarov, ktoré žiadate vrátiť)
 • Číslo účtu v tvare IBAN (iba v prípade zásielok uhradených na dobierku)
 • Sumarizácia zásielky
 • Dátum podania žiadosti, miesto podania

2. ODOSLANIE ŽIADOSTI

Vyplnenú žiadosť o Odstúpenie od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku odošlite na emailovú adresu shop@naturu.sk

3. BEZPEČNÉ ZABALENIE TOVARU

Tovar starostlivo a bezpečne zabaľte.

4. VYHĽADANIE PODACIEHO MIESTA PACKETY (ZÁSIELKOVNE)

Pomocou tohto odkazu: https://www.packeta.sk/ vyhľadajte nabližšie podacie miesto služby Packeta (Zásielkovňa) . Pri vyhľadávaní vhodného podacieho miesta nezabudnite zaškrtnúť možnosť “Podacie miesta”.

5. ODOVZDANIE VRACANÉHO TOVARU

Zabalený tovar odovzdajte vo vybranej pobočke Packety/Zásielkovne. Pri odovzdávaní tovaru nezabudnite uviesť kód: 95258352. Packeta/Zásielkovňa vytlačí sama podací štítok a zásielku nám následne odovzdá.

6. PRIJATIE A VYRIEŠENIE VRÁTENÉHO TOVARU

Prijatý tovar sprocesujeme a sumu za vašu objednávku vám vrátime do 14 dní na bankový účet, z ktorého bola uhradená objednávka tovaru. V prípade vrátenia finančných prostriedkov, ktoré nám boli uhradené prostredníctvom dobierky, odošleme finačné prostriedky na číslo účtu zadané v priloženej žiadosti s Odstúpením od kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku.

Vrátenie tovaru nad rámec zákonom stanovenej lehoty nebude možné, ak:

 • tovar javí známky opotrebenia, ktoré je spôsobené vplyvom používania,
 • alebo ak bol tovar poškodený.